Back to Top

Vi vill bidra till barns lärande och utveckling för ett hållbart samhälle!

Spel

SPEL

Matematik

Språk

MATEMATIK

MiniLobes 123

Minilobes behöver hjälp med att lära sig siffror! Hjälp Minilobes att samla kunskapsklot för att siffrorna ska bli gyllene. Tryck på rätt bild när en fråga dyker upp och öva på siffrorna mellan 1-12. En berättarröst guidar på ett lekfullt sätt för att träna på att känna igen och uttala siffror mellan 1-12 och öva upp språkförståelse.

MiniLobes Räknetornet

Minilobes behöver hjälp med att bygga räknetornet! Hjälp Minilobes att lära sig räkna och förstå svåra ord för att bygga ett torn som når ända till himlen.  En berättarröst guidar och ger feedback på ett lekfullt sätt för att träna och i steg lära sig räkna upp till 20, talförståelse och inledande matematiska begrepp.

MiniLobes Räknetornet 2

Minilobes behöver hjälp med att utsmycka och färglägga Räknetornet!

En berättarröst guidar och ger feedback på ett lekfullt sätt för att räkna upp till trettio, öva på talförståelse, matematiska begrepp och inledande addition och subtraktion upp till tio.

Genom att klara minispelen hjälper du Minilobes att utsmycka och färglägga Räknetornet 2. Öva tillräckligt mycket tills du klarar finalbanan på varje nivå för att hjälpa Minilobes att utsmycka och färglägga Räknetornet 2 ända upp till himlen.

SPRÅK

MiniLobes ABC

Minilobes behöver hjälp med att lära sig bokstäverna i alfabetet! Hjälp Minilobes att samla kunskapsklot för att göra bokstäverna gyllene. Tryck på rätt bild när en fråga dyker upp för att öva på alla bokstäverna i alfabetet.
En berättarröst guidar på ett lekfullt sätt för att träna på att känna igen bokstäver, ord och öva upp språkförståelse.

MiniLobes Bildlådan

Minilobes behöver hjälp med att lära sig ord! Minilobes har ännu inte lärt sig så många ord och behöver hjälp med att berätta vad bilderna föreställer. Tryck på bilderna för att öva på 120 olika ord uppdelade i åtta kategorier: djur, fordon, kläder, leksaker, mat, musik, möbler och verktyg.
En berättarröst guidar på ett lekfullt sätt för att träna språkförståelse.

MiniLobes Ordkronan

Minilobes behöver hjälp med att lära sig ord! Minilobes har ännu inte lärt sig så många ord och behöver hjälp med att berätta vad bilderna föreställer. Tryck på bilderna för att öva på 120 olika ord uppdelade i åtta kategorier: djur, fordon, kläder, leksaker, mat, musik, möbler och verktyg.
En berättarröst guidar på ett lekfullt sätt för att träna språkförståelse.

MiniLobes Vilken ska bort?

Minilobes behöver hjälp med att lära sig förstå vad som hör ihop och inte! Träna på att förstå vad som inte passar in tillsammans med en kompis eller förälder. Turas om att berätta varför exempelvis stolen inte hör ihop med mössan, halsduken eller skorna.
Det finns tre olika nivåer som innehåller över 300 bilder i olika kombinationer.
En berättarröst guidar på ett lekfullt sätt för att öva på olika kategorier och träna språkförståelse

Minilobes Lilla Språklådan

Genom att spela olika kortspel övar du på att känna igen och uttala olika ord, begrepp och fraser tillsammans med MiniLobes. När du bläddrar fram ett nytt kort får du en fråga där MiniLobes vill att du interagera.

Minilobes Huset

Minilobes behöver hjälp med att lära sig nya ord, förstå vad som hör ihop och lära sig var man hittar olika föremål! Gå på upptäcksfärd tillsammans med Minilobes i “Huset”. MiniLobes behöver också din hjälp för att klara minispelen. När du klarat alla nivåer och lärt dig förstå tillräckligt många ord får du till slut huset att glittra. I MiniLobes - Huset  lär du dig nya ord och tränar din språkförståelse..

Mer Spel