Back to Top

Vi vill bidra till barns lärande och utveckling för ett hållbart samhälle!

MiniLobes 123

MiniLobes 123

Innehåll och principer

Minilobes behöver hjälp med att lära sig tal! Hjälp Minilobes att samla kunskapsklot för att siffrorna till slut ska bli gyllene. Tryck på rätt bild när en fråga dyker upp och öva på talen mellan 1-12.
När du får en fråga och pekar på rätt bild får du ett kunskapsklot. Du behöver flera kunskapsklot för att klara en hel omgång. Om du samlar tillräckligt många kunskapsklot ändrar talen utseende för att till slut bli gyllene.

Det finns fem olika grupper som innehåller talen 1-12. Frågor ställs om de olika talen. Spelet går ut på att känna igen tal, lära sig att räkna och förstå betydelsen av mer än och mindre än.

Minilobes123 innehåller:

• 5 olika grupper som innehåller talen 1-12. Frågor ställs om de olika talen. Spelet går ut på att känna igen tal, lära sig att räkna ochförstå betydelsenav mer än och mindre än.

• En introduktion till talen 1-12.

• Illustrationer presenterade i form av föremål.

Berättarröst som guidar barnen på ett lekfullt sätt.

• Barnvänligt gränssnitt och fina illustrationer.

• Figurerna MiniLobes

• Ingen reklam från tredje part

• Inga köp inuti appen

• Avsett för barn i åldern 3-6 år

• Ytterligare information om innehållet finns på vår hemsida www.minilobes.se

Mer Spel