Back to Top

Vi vill bidra till barns lärande och utveckling för ett hållbart samhälle!

MiniLobes Lilla Språklådan

Minilobes Lilla Språklådan

Innehåll och principer

Genom att spela olika kortspel övar du på att känna igen och uttala olika ord, begrepp och fraser tillsammans med MiniLobes. När du bläddrar fram ett nytt kort får du en fråga där MiniLobes vill att du interagera.

Minilobes Lilla Språklådan innehåller:

• Sju kortlekar med mer än 100 olika ord, begrepp och fraser att lära sig känna igen, uttala, förstå och använda. De olika kortlekarna innehåller:
• Antal: Antal upp till 10 och räkna upp till 10. Bildkort med djur, insekter och fingrar.
• Bokstäver: Alfabetets bokstäver. Blandade bildkort.
• Form & Färg: 11 olika färger samt formerna rektangel, kvadrat, triangel, cirkel och stjärna.
• Klockan: Bildkort med klockans heltimmar 1-12.
• Kropp och känslor: Bildkort med 21 kroppsdelar och 4 känslouttryck (rädd, arg, glad, ledsen)..
• Fraser: Inledande sociala fraser, 20 stycken.
• Prepositioner: Prepositionerna bakom, bredvid, i, framför, mellan, ovanför, på och under.
• Inställningar: Ljud, berättarröst och bakgrundsmusik Av/på.
• Spelfunktion: Normalläge är att spelkort kommer i ordning, men genom att trycka på symbol får du “shuffle”-läge vilket ökar svårighetsgraden.
• Barnvänligt gränssnitt och fina illustrationer.
• Ingen reklam från tredje part
• Inga köp inuti appen
• Avsett för barn i åldern 3-6 år
• Ytterligare information om innehållet finns på vår hemsida www.minilobes.se

Mer Spel