Back to Top

Vi vill bidra till barns lärande och utveckling för ett hållbart samhälle!

MiniLobes Räknetornet

MiniLobes Räknetornet

Innehåll och principer

När du klarar minispelen hjälper du Minilobes att bygga och utsmycka Räknetornet. Träna och öva tillräckligt mycket så du klarar finalbanan på varje våning för att hjälpa Minilobes att bygga Räknetornet ända upp till himlen.

MiniLobes Räknetornet innehåller:

• Innehåll som grundar sig på tidig matematik inlärning i åldern 3-7 år.

• ”Minispel” med syfte att träna inledande taluppfattning och matematiska begrepp så som exempelvis få-många, lite-mycket, inga-alla och likadan-annorlunda. Svårighetsgraden ökar under spelets gång.

• 8 nivåer (våningar) där varje nivå innehåller 4-5 minispel samt en avslutande ”finalbana”. Sammanlagt består spelet av 46 minispel.

• Minispelen består av en övning som sedan övergår i utmaning. Utmaningen består av cirka 6-10 uppgifter. För att ta sig till finalbanan på varje våning behövs ett visst antal rätt på minispelen.

• Övergripande berättelse där karaktärerna Minilobes behöver hjälp med att bygga och utsmycka Räknetornet.

• Återkoppling på svar ges både som korrigerande (rätt/fel) men även som mer informativ där spelaren får ledtrådar kring hur de kan rätta sina svar.

• Rapportdel där förälder eller lärare kan få en överblick/sammanställning av övningar.

• Tre användarkonton som även går att radera för att kunna spela spelet från början igen.

• Figurerna Minilobes

• Fina illustrationer och bakgrundsmusik

• Pedagogiska scenarior som tränar inledande matematiska färdigheter. Lära sig räkna i steg upp till 20. Lära sig känna igen siffror och tal utifrån lyssna och i skrift. Lära sig inledande matematiska begrepp så som få-många, lite-mycket, likadan-annorlunda, alla-inga, kort-lång, hög-låg, smal-bred, lätt-tung, inuti-utanför, över-under och mittemellan, större än – mindre än och höger-vänster. Inledande geometriska former och färger.

• Minilobes Räknetornet kan bidra till att nå mål enligt Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010, enligt kapitel 2.2 och för Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11, revidierad 2015.

• Barnvänligt gränssnitt

• Ingen reklam från tredje part

• Inga köp inuti appen

• Avsett för barn i åldern 3-7 år.

• Applikationen finns på svenska.

• Ytterligare information om innehållet finns på vår hemsida www.minilobes.se

Mer Spel