Back to Top

Vi vill bidra till barns lärande och utveckling för ett hållbart samhälle!

MiniLobes Räknetornet 2

MiniLobes Räknetornet 2

Innehåll och principer

Minilobes behöver hjälp med att utsmycka och färglägga Räknetornet!

En berättarröst guidar och ger feedback på ett lekfullt sätt för att räkna upp till trettio, öva på talförståelse, matematiska begrepp och inledande addition och subtraktion upp till tio.

Genom att klara minispelen hjälper du Minilobes att utsmycka och färglägga Räknetornet 2. Öva tillräckligt mycket tills du klarar finalbanan på varje nivå för att hjälpa Minilobes att utsmycka och färglägga Räknetornet 2 ända upp till himlen.

MiniLobes Räknetornet innehåller:

• Innehåll som bygger på tidig matematisk inlärning, en fortsättning på Räknetornet.

• Spelet innehåller 8 nivåer (våningar) med 5 minispel på varje våning. Varje våning innehåller en finalbana som består av en blandning av de olika övningarna i minispelen på varje nivå. Sammantaget består spelet av 40 minispel och 8 finalbanor.

• Minispelen består av en övningsdel som sedan övergår i en utmaningsdel. Utmaningen består av 10 uppgifter. För att  ta sig till finalbanan på varje våning behövs minst 8/10 rätt på varje minispel och för att klara finalbanan behövs även där 8/10 rätt.

• Pedagogiska scenario som tränar inledande matematiska färdigheter.

• Räkna: Lära sig räkna i steg upp till 30. Lära sig känna igen tal upp till 30, men även inledande träning på att känna igen tal upp till 100.

• Inledande matematiska begrepp: Vänster-höger-mitten, övre-mellersta-nedre, färst-flest, talrad, flest-färst-inga, tid-hela timme, ental-tiotal, bråk 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, lika-olika, positioner i kombination som övre-mellersta-nedre-höger-vänster-mitten.

• Inledande addition och subtraktion upp till 10 med objekt och termer. Inledande matematiska begrepp som term, summa och differens.

• Återkoppling på svar ges som korrigerande (rätt/fel) men även som mer informativ där spelaren får ledtrådar kring hur de kan rätta sina svar.

• Rapportdel där förälder eller lärare kan få en överblick/sammanställning av övningar.

• Tre användarkonton.

• Berättarröst som guidar och ger barnen feedback.

• Barnvänligt gränssnitt och fina illustrationer.

• Figurerna MiniLobes

• Ingen reklam från tredje part

• Inga köp inuti appen

• Avsett för barn i åldern 3-6 år

• Ytterligare information om innehållet finns på vår hemsida www.minilobes.se

Mer Spel